Które formy nawigacji są najlepsze?
Czy warto ufać kompasowi?
Turystyczna nawigacja krok-po-kroku

Idąc z Karpacza od świątyni Vang na Śnieżkę głównym szlakiem, nawigacyjne zdolności mogą być na minimalnym poziomie, bo kto by się zgubił na prostym, dobrze oznaczonym i bardzo popularnym szlaku. W pozostałych przypadkach warto zdobyć nawigacyjne zdolności. Ucząc się nawigacji warto wykorzystać swoją wiedzę chodząc po okolicy swojego domu, a nie zaczynać tej nauki już na łonie dzikiej przyrody.

Trzy podstawowe drogi do poprawnej nawigacji, które można łączyć ze sobą to: wzrok, kompas, nawigacja GPS.

Podążając turystycznym szlakiem lub polną ścieżką patrz nie tylko przed siebie, ale również wokół. Stojąc na otwartym terenie wyszukuj punktów orientacji, które pomogą tobie w nabraniu kierunku podróży, punktami mogą być: wieże, słupy energetyczne, góry, zabudowania i wszystko to co się wyróżnia na tle krajobrazu i jest widoczne z wielu stron w terenie.

Punkty orientacji to również elementy poprawnej nawigacji z wykorzystaniem kompasu lub busoli. Zachęcam wykorzystanie busoli, jako bardziej praktycznej wersji kompasu.

A reszta tej porady...

oraz mnóstwo innych wskazówek prosto z podróży, w pełnej wersji do ściągnięcia.