Wyjazdy outdoorowe z PTTK Żarnów w 2016r.

  • “Pierwszy Dzień Wiosny” Rajd Pieszy: 19 Marca 2016
  • Ziemia Tarnogórska: 16 Kwietnia – 17 Kwietnia 2016
  • XX Rajd Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego: 23 Kwietnia 2016
  • XIX Rajd “Brzegiem Pilicy”: 14 Maja 2016
  • XIII Rajd Polsko-Słowacki: 2 Czerwca 2016
  • XV Lat Współpracy ze Słowackim Klubem “Manin”: 3 Czerwca – 5 Czerwca 2016
  • IX Rajd “Śladami Kazimierza Wielkiego”: 10 Września 2016
  • XX Rajd Niepodległości: 12 Listopada 2016

dane aktualne na dzień publikacji tego artykułu