Regulamin i Polityka Prywatności

Wyciąg wybranych informacji z Regulaminu i Polityki Prywatności:

  1. Korzystanie z biuletynu email WyprawyPieszePL jest bezpłatne i dobrowolne.
  2. W celu świadczenia usługi biuletynu właściciel WyprawyPieszePL pozyskuje od zainteresowanych użytkowników dane osobowe.
  3. Przetwarzanie danych przez WyprawyPieszePL jest zgodne z wymogami i pod nadzorem GIODO.
  4. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje dane lub zrezygnować z prenumeraty biuletynu.
  5. Dane osobowe użytkownika nie są sprzedawane osobom trzecim.
  6. WyprawyPieszePL i autorzy treści nie biorą odpowiedzialności za skutki wynikłe po zapoznaniu się z treścią publikowaną na łamach WyprawyPieszePL. Użytkownik bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność, również podczas podróży i musi kierować się własnym osądem.

Pełny Regulamin i Polityka Prywatności poniżej:

Otwieranie stron internetowych serwisu internetowego WyprawyPiesze.pl zwanego dalej “WyprawyPieszePL” jest równoznaczne z zaakceptowaniem następujących warunków. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie masz prawa korzystać z tej witryny. Warunki dotyczą stron w internetowej domenie “WyprawyPiesze.pl”.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna lub prawna przeglądająca strony WyprawyPieszePL i wykorzystująca produkty i usługi oferowane przez WyprawyPieszePL.

Podanie nieprawdziwych danych osobowych w Profilu użytkownika, Biuletynie Email lub Komentarzach, może spowodować usunięcie konta użytkownika lub komentarza, lub z listy prenumeratorów biuletynu. Niemożność dostarczenia wiadomości email na adres email użytkownika jest również dowodem podania przez użytkownika nieprawdziwych informacji.

WyprawyPieszePL posiada prawo do zmiany warunków regulaminu w każdej chwili bez uprzedniego powiadomienia. Zawartość stron internetowych WyprawyPieszePL jest dostarczana na zasadzie “jaka jest” oraz “taka jak dostępna”. WyprawyPieszePL nie gwarantuje, że jego strony internetowe będą działać nieprzerwanie i bezbłędnie.

WyprawyPieszePL zastrzega sobie prawo do zmiany tych stron lub cofnięcia prawa dostępu do nich w każdej chwili. Nie udziela się żadnego rodzaju gwarancji bezpośrednich ani dorozumianych, w tym między innymi gwarancji dotyczących tytułu lub nienaruszania przepisów ani też dorozumianych gwarancji możliwości sprzedaży lub odpowiedzialności do określonych celów w związku z dostępnością, dokładnością, rzetelnością lub zawartością tych stron. WyprawyPieszePL nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody, utracone zyski lub przerwy w działalności wynikające z używania lub niemożności użycia stron, nawet jeśli poinformowano użytkownika o możliwości wystąpienia takich szkód.

Patronat WyprawyPieszePL polega na publikowaniu na łamach portalu WyprawyPieszePL relacji z podróży i innych wybranych treści dostarczonych przez użytkownika otrzymującego patronat WyprawyPieszePL. Taka publikacja posiada informację, że jest ona opublikowana w ramach patronatu. W ramach patronatu użytkownik objęty patronatem publikuje informację o patronacie z WyprawyPieszePL na swoich, internetowych stronach, blogu, portalu z podróży w formie postu; wiadomości; artykułu, i dodaje informację “WyprawyPiesze.PL” podlinkowaną do adresu https://wyprawypiesze.pl w miejscu nad linią zgięcia strony, tj. w menu górnym lub bocznym pasku na samej górze. Inne formy patronatu są ustalane indywidualnie w formie pisemnej i podpisane przez obie strony. Zakończenie patronatu jest możliwe po dostarczeniu drugiej stronie wyraźnego wypowiedzenia współpracy.

Komentarze zamieszczane przez użytkowników WyprawyPieszePL są moderowane, a publikowane są tylko te, które wnoszą wartościową treść i dyskusję wg uznania administratora WyprawyPieszePL. Komentarze powinny być rozwinięte i przemyślane. Komentarze naruszające regulamin i obowiązujące prawa nie będą publikowane i będą usuwane. WyprawyPieszePL zastrzega sobie prawo do edycji komentarzy użytkowników.

Informacje prezentowane na stronach WyprawyPieszePL nie są ofertą w myśl kodeksu cywilnego RP. Firma lub inna organizacja nabywająca płatną lub bezpłatną usługę WyprawyPieszePL zezwala na wykorzystywanie logo nabywcy w promocyjnych materiałach WyprawyPieszePL i oznaczanie tegoż logo jako klienta, użytkownika, uczestnika usług WyprawyPieszePL.

W celu ułatwienia dostępu WyprawyPieszePL może umieszczać łącza do stron internetowych należących lub prowadzonych przez inne podmioty. Łącząc się z witryną należącą do innego operatora, należy zapoznać się z zasadami korzystania z tej witryny i zaakceptować je przed jej użyciem. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości, że WyprawyPieszePL nie ma kontroli nad zawartością takich witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały tworzone i publikowane w witrynach należących do osób trzecich. Ponadto łącza do witryny nienależącej do WyprawyPieszePL nie sugerują, że WyprawyPieszePL popiera określoną firmę, produkty lub usługi wymieniane w tego rodzaju witrynie.

Zawartość stron internetowych WyprawyPieszePL jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Reprodukcja, przekazanie, dystrybucja lub przechowywanie części lub całości tej zawartości w dowolnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody od właściciela WyprawyPieszePL jest zabronione. Użytkownicy zamieszczając dzieło, zwane również inaczej “treścią” (np. w formie tekstu, obrazu, wideo, dźwięku itd.) na łamach WyprawyPieszePL lub przekazując je właścicielowi WyprawyPieszePL do dalszej publikacji – również w ramach patronatu i po jego wypowiedzeniu – udzielają właścicielowi WyprawyPieszePL dożywotniego prawa do dowolnego wykorzystywania i przetwarzania w części lub w całości zamieszczonych treści. Użytkownik musi posiadać pełne prawa autorskie do przekazywanego dzieła, dzieło nie może być związane z prawami własności intelektualnej i roszczeniami osób trzecich. Użytkownik przekazując dzieło uwalnia WyprawyPieszePL od roszczeń osób trzecich z tytułu złamanych praw własności, autorskich i innych intelektualnych.

WyprawyPieszePL i autorzy treści nie biorą odpowiedzialności za skutki wynikłe po zapoznaniu się z treścią publikowaną na łamach WyprawyPieszePL. Użytkownik bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność, również podczas podróży i musi kierować się własnym osądem.

WyprawyPieszePL udziela zgody na przeglądanie stron internetowych WyprawyPieszePL na komputerze i drukowanie kopii lub wyciągów z tych stron wyłącznie do własnego użytku; jeśli nie uzyskano pisemnej zgody od właściciela WyprawyPieszePL, redystrybucja tych materiałów jest zabroniona. Poszczególne dokumenty na stronach internetowych WyprawyPieszePL mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach. Dostęp do tej witryny nie powinien być interpretowany jako dorozumiane przyznanie, udzielenie lub przekazanie w inny sposób jakiejkolwiek licencji na używanie jakichkolwiek znaków handlowych umieszczonych w tej witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody WyprawyPieszePL lub osób trzecich, do których one należą.

WyprawyPieszePL wykorzystuje adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych geograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

WyprawyPieszePL, systemy analityczne i reklamowe wykorzystane na stronach wykorzystują pliki “cookie”, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. Pliki “cookie” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer i serwery naszych partnerów mogą je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji “cookies” w przeglądarce użytkownika może utrudnić korzystanie z witryny WyprawyPieszePL. Pliki “cookie” są generowane przez witrynę WyprawyPieszePL jak i przez usługi firm trzecich.

Witryna WyprawyPieszePL posiada informacje o swoich użytkownikach. Ich podanie jest dobrowolne i potrzebne do procesów rejestracyjnych w korzystaniu z usług witryny WyprawyPieszePL. Dane są odpowiednio zabezpieczone. Przesyłając dane kontaktowe do WyprawyPieszePL użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych w celach informacyjnych, marketingowych i handlowych przez WyprawyPieszePL. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez WyprawyPieszePL. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swoich danych osobowych z WyprawyPieszePL.

Ilość rozdawanych odznak pojedynczemu użytkownikowi leży w gestii właściciela WyprawyPieszePL. Bezpłatna przesyłka z odznaką jest wysyłana listem zwykłym, nierejestrowanym. Wyczerpanie nakładu wydrukowanych naklejek uniemożliwi ich wysyłkę do zainteresowanych użytkowników.

Właścicielem WyprawyPieszePL jest Jarosław Tylutki.